Продукти за баня

2021-07-23

Магнитни бури 23. юли 2021 - 05. август 2021 (прогноза)

представя 14-дневна прогноза. 

Вижте условия за ползване (Общи услвия, т.12).

НВижте  съветите на лекаря за дните с магнитни бури.

За магнитна буря се смятат нива на индекс Кр от 5 до 10.  

Смущения на магнитосферата има при ниво на индекса Кр 4. 

Последно регистрирани магнитни бури:

15. юни 2021 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

Ето прогнозата за предстоящото състояние на магнитосферата:

23. юли 2021 - ниво 4 - смущения на магнитосферата

24. юли 2021 - ниво 4 - смущения на магнитосферата

25. юли 2021 - ниво 3 - спокойна магнитосфера

26. юли 2021 - ниво 2 - спокойна магнитосфера

27. юли 2021 - ниво 2 - спокойна магнитосфера

28. юли 2021 - ниво 2 - спокойна магнитосфера

29. юли 2021 - ниво 2 - спокойна магнитосфера

30. юли 2021 - ниво 2 - спокойна магнитосфера

31. юли 2021 - ниво 2 - спокойна магнитосфера

01. август 2021 - ниво 2 - спокойна магнитосфера

02. август 2021 - ниво 2 - спокойна магнитосфера

03. август 2021 - ниво 2 - спокойна магнитосфера

04. август 2021 - ниво 2 - спокойна магнитосфера

05. август 2021 - ниво 2 - спокойна магнитосфера


През следващите 28 дни са възможни смущения на магнитосферата и магнитни бури:  23.-24. юли 2021.

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ  2021

Относително спокойно състояние на магнитосферата през целия месец.

Започващата 2021. година се очаква да бъде все още с неголяма слънчева активност, с тенденция към умереното й  нарастване. Възможни са около 15 слаби и 1-2 силни магнитни бури.

Изригванията ще са повече на брой, но тяхната мощност няма да е голяма, а влиянието им върху Земята ще е слабо.

Максимумът на започващия слънчев цикъл се очаква да бъде през 2023-3024 г.

Все пак не трябва да забравяме, че нашето светило понякога ни готви неочаквани изненади.


НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2020

През август и септември 2020 Земята премина през област със слънчев вятър и това доведе до магнитни бури. 
През октомври 2020 при преминаване през зоната са регистрирани само смущения на магнитосферата.
През ноември преминаването през областта доведе отново до смущения на магнитосферата, а на 22. ноември 2020 - и до магнитна буря. 

На 07. декември 2020 беше наблюдавано изригване на Слънцето, енергията от което достигна до земята в ранните часове на 10. декември. Регистрирано беше обаче само смущение на магнитосферата, не се стигна до магнитна буря.

АВГУСТ - ОКТОМВРИ 2020

В края на септември 2020 Земята премина през област със слънчев вятър със сложна структура и плътност, и именно това, а не изригване на Слънцето, е причина за регистрираните магнитните бури и смущения на магнитосферата между 23. септември 2020 и 30. септември 2020.

През същата област нашата планета премина в края на август 2020, беше регистрирана магнитната буря на 31. август 2020.

Ситуацията да се повтори след 20. октомври 2020, когато Земята отново се оказе в същата зона със смущения на слънчевия вятър.МАЙ-ЮЛИ 2020

На 29. май 2020 имаше извънредно голямо изригване на Слънцето, от клас М, каквото не беше се случвало през последните 3 години. 

Това изригване не беше предшествано от по-малки изригвания, и говори за голямата натрупана енергия на нашето светило. То обаче не засегна по никакъв начин Земята, а само планетата Меркурий поради своето местоположение. 

Това изригване е последвано от още две, с по-малка сила. Ако местоположението на зоната продължава да се премества, след седмица потоците от плазма могат да достигнат и до Земята. 

Все пак не се очаква натрупаната енергия да е достатъъчна за толкова продължителна активност.

Слънчевото изригване 
от 29. май 2020  говори за възстановявянето на обичайния 11-годишен цикъл, така, както се наблюдава през последните 400 години. 

Защо това начало е толкова рязко, е напълно неясно поради местоположението на изригванията. Очаква се максимумът да бъде достигнат 
около 2023-2024 години и след това да последва нов спад, като около 2030 навлезем в нова Слънчева зима.

ЯНУАРИ - АПРИЛ 2020

Не беше регистрирано нито едно изригване на Слънцето, а също и въобще никакви магнитни бури, даже и такива, дължащи се на слънчевия вятър. 

 
Последиците от  сръхсилните магнитни бури са за оборудване и апаратине за хора и животни
-въздействие върху енергетични системи - нарушена стабилност на напрежението, изключване на защити и частично разрушаване на енергетични системи; 
-въздействие върху космически апарати: проблеми с повърхностно напрежение, проблеми с проследяването и ориентацията;
-въздействие върху обекти от Земята: полярните сияния могат да се виждат чак до тропиците, необходимост от защита на трубопроводите, спорадични високочестотни радиовълни, прекъсване на нискочестотната радионавигация.
 
Силните и свръхсилни магнитни бури не се отразяват сериозно върху хората и животните, според наблюдения на лекари.
 ========================================

 

    ЛЕКАРЯТ за МАГНИТНИТЕ БУРИ 

==================================================================

 Регистрирани магнитни бури през 2020 и 2021 година:

26. май 2021 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

20. май 2021 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

12. май 2012 - ниво 7 - силна магнитна буря (G3)

24-25-26. април - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

15. април - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

25. март 2021 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

20-21. март 2021 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

14. март 2021 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

01.- 02. март 2021 - ниво 6 - слаба магнитна буря (G2)

07. февруари 2021 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)


26. януари 2021 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

22. ноември 2020 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1) 

28.-29. септември 2020 - ниво 5 и 6 - слаба до умерена магнитна буря (G1,G2) 
 

 

================================================

 

 

 

 


Продукт на седмицата

 

Сайтът временно не работи.

 За неопределено време сайтът не осъществява търговска дейност.

Всичко за магнитните бури

                 

 Facebook стрийм - вижте тук