Продукти за баня

Сертификат по ИСО 9001:2008

 

Най-важният аспект в дейността на фирмата е непрекъснатото повишаване на качеството на предлаганите услуги и разширяване на техния обхват.


Същност на нашата работа е удовлетворяване на изискванията на клиентите, при стриктно спазване на съществуващите стандарти за качество, на действащите нормативни документи и всички изисквания на съществуващото законодателство.


За гарантиране на високо ниво на качество и надеждност на нашите услуги, през 2005 година беше разработена и внедрена Система за управление на качеството по ISO 9001:2000. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 от BVQI, последен сертификат номер BG11677Q, ивалиден до 11. декември 2011, с акредитация на UKAS Quality Management.


Гарантирането на качеството постигаме посредством наблюдение и анализ на процесите, непрекъснато повишаване на квалификацията на сътрудниците и поддържане на обратна връзка с клиентите.


За фирма “Проксима БГ” качеството на услугите е решаващо за пазарния успех, за просперитет на фирмата и за удовлетвореност на нашите клиенти.

 

 

Продукт на седмицата

 

Сайтът временно не работи.

 За неопределено време сайтът не осъществява търговска дейност.

Всичко за магнитните бури

                 

 Facebook стрийм - вижте тук