Продукти за баня

2012-10-19Космически влияния върху глобалните изменения на климата

В понеделник, 22 октомври 2012 г., 16:15 часа, зала А315 в Софийския университет ще се състои ФАКУЛТЕТЕН СЕМИНАР на тема:

 
"Космически влияния върху глобалните изменения на климата"

 

 
Семинара ще води доц. д-р Явор Шопов  от Университетски център за космически изследвания и технологии.
 
 
Ние живеем сред парникови газове. За да оценим тяхното въздействие върху климатичната система, е 
необходимо да знаем природните климатични промени, дължащи се на слънчевите вариации.
 
Слънцето нагрява Земята и следователно слънчевите вариации са първичните вариации на форсирането на 
климата.
 
Фундаменталният източник на цялата енергия в климатичната система е Слънцето.
Затова източникът на радиационно форсиране на глобалните изменения на климата са вариациите на слънчевото излъчване.
 
Едва в края на 70-те с напредването на космическите измервания на тоталната слънчева радиация се е установило, че тя се променя с времето.
 
Дотогава се е смятало, че слънчевото излъчване е постоянно (слънчева константа) и то не се е разглеждало като възможен източник на промени на климата.
 
Тенденцията към такова опростяване при изследване на източниците на климатичните промени постепенно отслабва, но все още съществува.
 
Докладът, който доц. д-р Явор Шопов ще изнесе пред аудиторията,  разглежда космическите фактори, влияещи върху климата, с акцент върху вариациите на слънчевото излъчване и тяхното климатично въздействие. 
 
 
 
 
========================================================
 
 
 
 
 
 


Продукт на седмицата

 

Сайтът временно не работи.

 За неопределено време сайтът не осъществява търговска дейност.

Всичко за магнитните бури

                 

 Facebook стрийм - вижте тук