Продукти за баня

2011-09-26Народното събрание започна работа. Къде четат депутатите?

информация:

Българският парламент разполага с богата и непрекъснато допълвана колекция от над 350 хиляди тома книги и периодични издания. 

Библиотеката е основана след Учредителното народно събрание в 1879 г.

 

След Съединението в 1885 г. към нея се присъединява библиотеката на Източнорумелийския постоянен комитет в Пловдив. 

 

"Народното събрание би трябвало да има както свой архив, така и своя библиотека. Защото трябва да има и книги, за да може всякой депутат, когато се явяват въпроси, да изучи разните предмети, които се явяват…”

Из „Дневник (стенографический) на II-то обикновено Народно събрание, XVIII заседание, четвъртък , 24 април 1880 год.”, д-р Брадел - заместник-председател на Народното събрание.

 

Парламентарната библиотека не само осигурява литература и своевременна информация за народните представители. Тя предоставя информация по парламентарни въпроси на  публични институции, научни работници и граждани.

 

Областите в комплектуването на библиотечните фондове са: политика, право, история, икономика, социални науки и др., съобразени с нуждите на информационното осигуряване на народните представители и парламентарните служители.

 

Парламентарната библиотека притежава документални колекции от копия на законодателните актове от 1990 г. насам.

Към нея функционира Студентска програма за законодателни проучвания.

В двете сгради на Народното събрание се намират заемните служби и читалните на библиотеката.

 

Източник: по материали от официалният сайт на Българския парламент.

========================

 

 

 

 

 

 


Продукт на седмицата

 

Сайтът временно не работи.

 За неопределено време сайтът не осъществява търговска дейност.

Всичко за магнитните бури

                 

 Facebook стрийм - вижте тук