Категории

Продукти за баня

2018-11-19

Магнитни бури 19. ноември - 02. декември 2018 (прогноза)

представя 14-дневна прогноза. 

Вижте условия за ползване (Общи услвия, т.12).

Вижте  съветите на лекаря за дните с магнитни бури.

За магнитна буря се смятат нива на индекс Кр от 5 до 10.  


Смущения на магнитосферата има при ниво на индекса Кр 4.  
Последна регистрирана магнитна буря:

04.-05. ноември 2018 - ниво 6 - умерено силна магнитна буря (G2)На 19., 20., 21. ноември  2018 смущения на магнитосферата не се очакват


19. ноември 2018 - ниво 2 - магнитосферат спокойна

20. ноември 2018 - ниво 2 - магнитосферат спокойна

21. ноември 2018 - ниво 3 - магнитосфера спокойна

22. ноември 2018 - ниво 2 - магнитосферат спокойна

23. ноември 2018 - ниво 2 - магнитосферат спокойна

24. ноември 2018 - ниво 2 - магнитосферат спокойна

25. ноември 2018 - ниво 2 - магнитосферат спокойна

26. ноември 2018 - ниво 2 - магнитосферат спокойна

27. ноември 2018 - ниво 2 - магнитосферат спокойна

28. ноември 2018 - ниво 3 - магнитосфера спокойна

29. ноември 2018 - ниво 3 - магнитосфера спокойна

30. ноември 2018 - ниво 2 - магнитосферат спокойна

01. декември 2018 - ниво 4 - смущения на магнитосферата

02. декември 2018 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

 

През следващите 28 дни  са възможни смущения на магнитосферата и магнитни бури на:  01. - 02. декември 2018, 06.-07. декември 2018 


Активността на Слънцето през 2018 намалява стремително, като в сравнение с 2017 силата и честотата на слънчевите изригвания се е съкратила двойно. Броят на слънчевите петна бележи 9-годишен минимум.

Очаква се активността на нашето светило да достигне нула през зимата на 2018-2019 г. Кога Слънцето отново ще се активизира, е невъможно да се предскаже.

НОЕМВРИ 2018

През нощта на 04.-05. ноември 2018 е регистрирана магнитна буря, първоначално слаба, а през втория ден достигнала до умерена сила (G2). До края на деня  (05.11.2018) магнитната буря затихна, през следващите дни чак до 11. ноември 2018 се наблюдаваха епизодични смущения на магнитосферата.

ОКТОМВРИ 2018

На 07. срещу 08. 
октомври 2018, през нощта и  до сутринта беше регистрирана слаба магнитна буря, довела до впечатляващи северни сияния. Втори пик на бурята е регистриран в късните часове на 10. октомври 2018, трети пик вечерта на 13. октомвро 2018.

Бурята беше предвидена, т.к. Земята преминава през високоскоростен поток от слънчев вятър. 

Бурята не е нарушила спътникови връзки и не е въздействала на съвременните прибори. В
ъзможно е временно нарушение на радиовръзката.

Тя вероятно е била усетена от някои метеочувствителни хора. 


СЕПТЕМВРИ 2018 започна със смущения на магнитосферата на 05. септември и слаба магнитна буря на 10.-11. септември.

В дните 10.-11. септември 2018 станахме свидетели и потърпевши на една от най-силните магнитни бури през 2018.

След 18 часа на 10. септември 2018 беше регистрирана слаба магнитна буря, която около 05 часа сутринта на 11. септември премина в смущения на магнитосферата. Очакваше се слаба продължителност и затихване на активността.

Вместо това тя набра нова сила и към 09 часа сутринта достигна ниво на Кр 6 - средно силна магнитна буря.

Магнитната буря продължи над 7 часа без прекъсване, и имаше два пика - и двете обстоятелства са достатъчно необичайни на фона на почти пълна нула на Слънчевата активност. Обяснението за тези явления е преминаването на Земята през плътен поток на слънчевия вятър със сложна структура, която позволява няколко пика на активност. За излизането от този поток са необходими 2-3 денонощия.


На 23. септември 2018 денят започна със смущения на магнитосферата, до магнитна буря не се стигна.


На 14.09.2018 е регистрирана слаба магнитна буря, очевидно следващ пик в започналата на 10. септември средно силна магнитна буря, която се дължи на преминаване през поток от слънчев вятър. 


Месец АВГУСТ 2018 беше отбелязан от рекордно спокойна магнитосфера, без магнитни бури. Тенденцията беше нарушена само оъ необичайно силната магнитна буря на 26.-27. август 2018. На 26. август 2018 имаше силна и продължителна магнитна буря брез целия ден.  На 27. август бурята продължи, вече като слаба. На 28. август отгласите на бурята се изразиха в  смущения на магнитосферата.

Състоянието на нашата звезда през м. ЮЛИ 2018 потвърди всички очаквания за нулева активност, типична за 11-годишен минимум.

За сравнение, през ЮЛИ 2018 имаше една слаба магнитна буря и 4 дена със смущения на магнитосферата, а през ЮНИ 2018 - 3 слаби магнитни бури и 15 дена със смущения на магнитосферата.

На 24. и 25. юли  2018 са регистрирани краткотрайни смущения на магнитосферата. 

В средата на м. юли г
олямата зона на активност, която се наблюдаваше на видимата част от светилото ни, не беше способна да произведе и най-малкото повишение на потока от слънчева радиация.

През нощта на 05. срещу 06. юли 2018 имаше смущения на магнитосферата и слаба магнитна буря.

През месеците май-юни 2018 активността на Слънцето продължи да намалява. Т.к. източник на магнитните бури е слънчевия вятър, а не изригвания на Слънцето, тяхната сила не надмина G2 - умерена сила. Все пак в тези два месеца имаше по 3 магнитни бури, през юни - само слаби.

На 19. март 2018 е регистрирана най-силната до момента през 2018 г. магнитна буря - G2 - умерено силна. Това е връхната точка на въздействието на високоскоростния слънчев вятър, чието влияние се усещаше до 25.-26. март.

На 14. март 2018 Земята навлезе в плътен поток от слънчев вятър. 
По тази причина до 26. март 2018 имаше период на слаби магнитни бури и смущения на магнитосферата. Очакванията за колосални изригвания бяха напълно необосновани.

На 27. февруари 2018 е регистрирана слаба магнитна буря, дължаща се на коронарна дупка в центъра на слънчевия диск.


На 13. февруари 2018 е регистрирано първото Слънчево изригване, каквото не се беше случвало от няколко меесеца. Изхвърлената към Земята плазма ни достигнa на 15. февруари и причини смущения на магнитосферата, доста по-слаби от очакваните, на 15., 16. и 17. февруари.
По-късно от очакваното, на 19. март 2018, като резултат изригването беше регистрирана втората за годината магнитна буря.

На 14. януари 2018 е регистрирана ПЪРВАТА за 2018, слаба и краткотрайна магнитна буря, която се дължи единствено на слънчевия вятър, без изригвания на слънцето.

На 07. февруари 2018 вечерта беше регистриран изблик на екваториална Слънчева активност, който не е от типа да повлияе на земната магнитосфера.

Спокойствието на нашата звезда, пълното отсъствие на изригвания, които да могат да бъдат замерени, и почти пълното остъствие на петна  дава учените да говорят за "слънчева зима". През януари средно дневно се е наблюдавало по-малко от едно петно на видимата повърхност на Слънцето, а само 4 месеца по-рано едновременно е можело да се видят до 100 петна.

След септември 2017 Земята периодично попада под въздействието на слънчев вятър, който причинява серии от слаби до умерено силни магнитни бури и смущения на магнитосферата, БЕЗ да има слънчево изригване.

Ситуацията не е необичайна в период на отслабваща слънчева активност от 11-годишния слънчев цикъл.
 
От друга страна, типично за най-ниското ниво на слънчева активност, почти не се наблюдават петна по Слънцето и слънчеви изригвания. Затова изригванията в този период рядко са причина за смущения на магнитосферата и за магнитни бури. 

Намалената активност на нашето светило и намаляване броя на петната по него се очаква да продължи. Според учените, този цикъл на намалена активност започва твърде рано, едва 9 години след максимума през 2009 г., който от своя страна беше по-слаб от очаквания. 

От 17. до 19. декември 2017, при пълно отсъствие на Слънчеви изригвания, на Земята се регистрираха смущения на магнитосферата и слаби магнитни бури, които отминаваха за час-два. Отново обяснението е в Слънчевия вятър. Той представлява потоци от плазма, чиято плътност, скорост и температура влияят на Земното магнитно поле.

Междувременно Слънцето е потънало в "сън" - почти пълно отсъствие на каквато и да е активност, като по този начин е достигнало своя минимум година и половина по-рано от очакваното според 11-годишния си цикъл.

Така отново смущенията на магнитосферата са свързани само и единствено със Слънчевия вятър. Той не би могъл да предизвика силна магнитна буря, влиянието му се бележи с не повече от слаба магнитна буря - до ниво на индекса Кр 5, а по-често 4.

ПРОГНОЗА:    Често проверявайте прогнозата - тя е достатъчно точна само за следващите 1-2 дни. 
За по-дълъг период учените определят вероятност за магнитни бури.

 

Последни магнитни бури 2018: ...07.-08., 10., 13. октомври 2018 - ниво 5 -слаба магнитна буря (G1)

... 
10.-11. септември 2018 - ниво 6  -  средно силна магнитна буря (G2), 14. септември - ниво 5 -слаба магнитна буря (G1). 

...
26.-27. август 2018 - ниво 7  -  силна магнитна буря (G3) 

...05. юли 2018 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1) 

..
. 26. юни 2018 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1) 

...18. юни 2018 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)
 


...01. юни 2018 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1) 

... 05.-06.-07. май 2018 - до ниво 6  -  умерено силна магнитна буря (G2) 

... 20. април 2018 - ниво 6  -  умерено силна магнитна буря (G2) 

..
.11. април 2018 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1) 

... 19. март 2018 - ниво 6  -  умерено силна магнитна буря (G2)
 

... 27. февруари  2018 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)
 

... 19. януари  2018 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)
 

...14. януари  2018 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)

...
17. декември  2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1) 

... 
05. декември  2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1) 

... 
21. ноември  2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1) 


... 07. ноември  2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1) 

... 24.-25. октомври  2017 - ниво 5  -  слаби магнитни бури (G1) 


... 11. -15. октомври  2017 - ниво 7  -  до умерено силни магнитни бури (G2)

... 28.-29. септември 2017 - ниво 6  -  до умерено силна магнитна буря (G2)

... 27. септември 2017 - ниво 5  - слаба магнитна буря (G1)


...
 18. септември 2017 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1).

... 13.
-14.-15.-16. септември 2017 - ниво 6  -  до умерено силна магнитна буря (G2)

... 09. септември 2017 - ниво 7  -  силна магнитна буря (G3)

... 08. септември 2017 - ниво 8  -  много силна магнитна буря (G4)

... 05. септември 2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)

.. .02. септември 2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)


... 31. август 2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)

... 22.,23. август 2017 - ниво 6  -  до умерено силна магнитна буря (G2) 


... 17. -18.-19.-20. август 2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)

...16.-17. юли 2017 - ниво 6  -  умерено силна магнитна буря (G2)

...09. юли 2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)

... 02. юли 2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)

...16. юни 2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)

... 11. май 2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)

... 28. април 2017 - ниво 7  -  силна магнитна буря (G3)

...19.-23. април 2017 - ниво 6  - до умерена магнитна буря (G2)

... 04. април 2017 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

... 30.-31. март 2017 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

...
 27.-28. март 2017 - ниво 6 - до умерено силна магнитна буря (G2)

... 21-23. март 2017 - ниво 5 -слаба магнитна буря (G1) 

... 01.-02.-3.-04. март 2017 - ниво 5-6 -слаба до умерено силна магнитна буря (G1, G2). След това, като продължение, от 05. до 07. март 2017 имаше три дни смущенията на магнитосферата.  

... 24. февруари 2017 - ниво 5 -слаба магнитна буря (G1) 

 ... 01.-02. февруари 2017 - ниво 5 -слаба магнитна буря (G1)

... 21.-22. декември 2016 - ниво 6 -умерено силна магнитна буря (G2) 

... 09/10. декември 2016 - ниво 4 -краткотрайна и слаба магнитна буря (G1)

... 24.-25. ноември 2016 - до ниво 6 - до умерено силна магнитна буря (G2)

... 11. ноември 2016 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

... 29. октомври 2016 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

... 25.-26. октомври 2016 - ниво 7 - до силна магнитна буря (G3)

... 13.-14. октомври 2016  - ниво 6 - умерено силна магнитна буря (G2)

... 03.-04. октомври 2016  - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

... 27.-28.-29.-30. септември 2016  - ниво 6 - умерено силна магнитна буря (G2)

... 
25. септември 2016  - ниво 5 - магнитна буря  слаба (G1)

... 20. септември 2016  - ниво 6 - магнитна буря  слаба (G1)

... 
02.-03.-04.-05. септември 2016  - ниво 6 - магнитна буря умерена (G2) до слаба (G1)

... 24. август 2016  - ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 03. август 2016  - ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 20. юли 2016  - ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 12. юли 2016  - ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 07. юли 2016  - ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 15. юни 2016  - ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 05-06. юни 2016  - ниво 5-6 - магнитна буря слаба и умерено силна (G1, G2)

...08-09. май 2016  - ниво 7 - магнитна буря силна (G3)

... 02.-03. май 2016  - ниво 6 - магнитна буря умерена (G2) 

... 24. април 2016  - ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

...13. април 2016  - ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 08. април 2016  - ниво 5 - има магнитна буря слаба (G1)

... 02.-03. април 2016  - ниво 6 - магнитна буря умерена (G2)

... 15., 16., 17. март 2016  - ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 11. март 2016 -  ниво 6 - краткотрайна магнитна буря -  умерена (G2) 

... 06.-07. март 2016 -  ниво 6 - магнитна буря  умерена (G2)

...16.-17.-18. февруари 2016 -  ниво 6 - магнитна буря умерена (G2)

... 08. февруари 2016 -  ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 03. февруари 2016 -  ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 20-21. януари 2016 - ниво 5 - умерено силна магнитна буря (G2)

... 06. януари 2016 - ниво 5 - слаба и краткотрайна магнитна буря (G1)

... 31. декември 2015 - 01. януари 2016 - ниво 6 - умерено силна магнитна буря (G2)


 


Последиците от  сръхсилните магнитни бури са за оборудване и апаратине за хора и животни
-въздействие върху енергетични системи - нарушена стабилност на напрежението, изключване на защити и частично разрушаване на енергетични системи; 
-въздействие върху космически апарати: проблеми с повърхностно напрежение, проблеми с проследяването и ориентацията;
-въздействие върху обекти от Земята: полярните сияния могат да се виждат чак до тропиците, необходимост от защита на трубопроводите, спорадични високочестотни радиовълни, прекъсване на нискочестотната радионавигация.
 
Силните и свръхсилни магнитни бури не се отразяват сериозно върху хората и животните, според наблюдения на лекари.
 ========================================

 

 

Информация  за ГОЛЯМОТО СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ на 2014 г. четете ТУК


Информация  за ГОЛЯМОТО СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ на 13-14. май 2013 четете ТУК

====================================================

Oчакваното повишаване на слънчевата активност през 2012 НЕ СЕ СЛУЧИ. Точно обратно на очакванията: След ноември 2011 активността на нашето светило беше извънредно ниска и беше описана от астрономите като възможна "слънчева депресия".

Средносрочната прогноза затрудни учените: все още имаше вариант за предстоящ максимум в активността, но имаше и предположения за продължителна слънчева депресия - такава, която в миналото в течение на половин век от 1645 до 1715 година е довела до т. нар. "малък ледников период". Изригванията през 2013 и 2014 разколебаха предположенията за "малък ледников период", но Слънчевата активност през 2015 сложи край на подобна хипотеза. 

==========================================================

    ЛЕКАРЯТ за МАГНИТНИТЕ БУРИ 

==================================================================

 

ПРЕЗ 2012: ОБЯВЕНОТО ЗА 22. СЕПТЕМВРИ 2012 "СУПЕРИЗРИГВАНЕ" НЕ СЕ СЪСТОЯ.

Псевдоучени бяха заявили, че на 22. септември 2012 ще има срив на всички системи за комуникация и Интернет. Даже колите нямало да запалят. 

НИЩО ОТ ТОВА НЕ СЕ СБЪДНА! Слънцето от месеци преди септември се намираше и остана в състояние на уникално спокойствие, въпреки годината на очаквана максимална активност, което е аномалия в поредния 11-годишен цикъл.

 

 

 

================================================

 

 

 

 


Продукт на седмицата

 

Книги временно не предлагаме

 За неопределено време сайтът няма да продава книги.

Всичко за магнитните бури

Количка

Количката е празна.

Бърз достъп

                 

 Facebook стрийм - вижте тук

Търсете

Вход