Категории

Продукти за баня

2018-09-18

Магнитни бури 18. - 30. септември 2018 (прогноза)


представя 14-дневна прогноза. 

Вижте условия за ползване (Общи услвия, т.12).

Вижте  съветите на лекаря за дните с магнитни бури.

За магнитна буря се смятат нива на индекс Кр от 5 до 10.  


Смущения на магнитосферата има при ниво на индекса Кр 4.  
Последна регистрирана магнитна буря:


10.-11. септември 2018 - ниво 6  -  средно силна магнитна буря (G2), 14. септември - ниво 5 -слаба магнитна буря (G1). 


На 18., 19., 20. септември 2018 се очаква магнитосферата да е спокойна.Ето нашата прогноза:  

18. септември 2018 - ниво 2 - магнитосфера спокойна 

19. септември 2018 - ниво 2 - магнитосфера спокойна 

20. септември 2018 - ниво 2 - магнитосфера спокойна 

21. септември 2018 - ниво 2 - магнитосфера спокойна 

22. септември 2018 - ниво 4 - смущения на магнитосферата

23. септември 2018 - ниво 3 - магнитосфера спокойна

24. септември 2018 - ниво 2 - магнитосфера спокойна

25
. септември 2018 - ниво 2 - магнитосфера спокойна 

26. септември 2018 - ниво 2 - магнитосфера спокойна 

27. септември 2018 - ниво 2 - магнитосфера спокойна 

28. септември 2018 - ниво 2 - магнитосфера спокойна  

29. септември 2018 - ниво 2 - магнитосфера спокойна  

30. септември 2018 - ниво 2 - магнитосфера спокойна 
   
 
През следващите 28 дни  са възможни смущения на магнитосферата и магнитни бури на: 22. септември 2018.

Активността на Слънцето през 2018 намалява стремително, в сравнение с 2017 силата и честотата на слънчевите изригвания се е съкратила двойно. Броят на слънчевите петна бележи 9-годишен минимум.

Очаква се активността на нашето светило да достигне нула през зимата на 2018-2019 г. Кога Слънцето отново ще се активизира, е невъможно да се предскаже.

СЕПТЕМВРИ 2018 започна със смущения на магнитосферата на 05. септември и слаба магнитна буря на 10.-11. септември.
На 14.09.2018 е регистрирана слаба магнитна буря, очевидно следващ пик в започналата на 10. септември средно силна магнитна буря, която се дължи на преминаване през поток от слънчев вятър. 

В дните 10.-11. септември 2018 станахме свидетели и потърпевши на една от най-силните магнитни бури през 2018.

След 18 часа на 10. септември 2018 беше регистрирана слаба магнитна буря, която около 05 часа сутринта на 11. септември премина в смущения на магнитосферата. Очакваше се слаба продължителност и затихване на активността.

Вместо това тя набра нова сила и към 09 часа сутринта достигна ниво на Кр 6 - средно силна магнитна буря.

Магнитната буря продължи над 7 часа без прекъсване, и имаше два пика - и двете обстоятелства са достатъчно необичайни на фона на почти пълна нула на Слънчевата активност. Обяснението за тези явления е преминаването на Земята през плътен поток на слънчевия вятър със сложна структура, която позволява няколко пика на активност. За излизането от този поток са необходими 2-3 денонощия.


Месец АВГУСТ 2018 беше отбелязан от рекордно спокойна магнитосфера, без магнитни бури. Тенденцията беше нарушена само оъ необичайно силната магнитна буря на 26.-27. август 2018. На 26. август 2018 имаше силна и продължителна магнитна буря брез целия ден.  На 27. август бурята продължи, вече като слаба. На 28. август отгласите на бурята се изразиха в  смущения на магнитосферата.

Състоянието на нашата звезда през м. ЮЛИ 2018 потвърди всички очаквания за нулева активност, типична за 11-годишен минимум.

За сравнение, през ЮЛИ 2018 имаше една слаба магнитна буря и 4 дена със смущения на магнитосферата, а през ЮНИ 2018 - 3 слаби магнитни бури и 15 дена със смущения на магнитосферата.

На 24. и 25. юли  2018 са регистрирани краткотрайни смущения на магнитосферата. 

В средата на м. юли г
олямата зона на активност, която се наблюдаваше на видимата част от светилото ни, не беше способна да произведе и най-малкото повишение на потока от слънчева радиация.

През нощта на 05. срещу 06. юли 2018 имаше смущения на магнитосферата и слаба магнитна буря.

През месеците май-юни 2018 активността на Слънцето продължи да намалява. Т.к. източник на магнитните бури е слънчевия вятър, а не изригвания на Слънцето, тяхната сила не надмина G2 - умерена сила. Все пак в тези два месеца имаше по 3 магнитни бури, през юни - само слаби.

На 19. март 2018 е регистрирана най-силната до момента през 2018 г. магнитна буря - G2 - умерено силна. Това е връхната точка на въздействието на високоскоростния слънчев вятър, чието влияние се усещаше до 25.-26. март.

На 14. март 2018 Земята навлезе в плътен поток от слънчев вятър. 
По тази причина до 26. март 2018 имаше период на слаби магнитни бури и смущения на магнитосферата. Очакванията за колосални изригвания бяха напълно необосновани.

На 27. февруари 2018 е регистрирана слаба магнитна буря, дължаща се на коронарна дупка в центъра на слънчевия диск.


На 13. февруари 2018 е регистрирано първото Слънчево изригване, каквото не се беше случвало от няколко меесеца. Изхвърлената към Земята плазма ни достигнa на 15. февруари и причини смущения на магнитосферата, доста по-слаби от очакваните, на 15., 16. и 17. февруари.
По-късно от очакваното, на 19. март 2018, като резултат изригването беше регистрирана втората за годината магнитна буря.

На 14. януари 2018 е регистрирана ПЪРВАТА за 2018, слаба и краткотрайна магнитна буря, която се дължи единствено на слънчевия вятър, без изригвания на слънцето.

На 07. февруари 2018 вечерта беше регистриран изблик на екваториална Слънчева активност, който не е от типа да повлияе на земната магнитосфера.

Спокойствието на нашата звезда, пълното отсъствие на изригвания, които да могат да бъдат замерени, и почти пълното остъствие на петна  дава учените да говорят за "слънчева зима". През януари средно дневно се е наблюдавало по-малко от едно петно на видимата повърхност на Слънцето, а само 4 месеца по-рано едновременно е можело да се видят до 100 петна.

След септември 2017 Земята периодично попада под въздействието на слънчев вятър, който причинява серии от слаби до умерено силни магнитни бури и смущения на магнитосферата, БЕЗ да има слънчево изригване.

Ситуацията не е необичайна в период на отслабваща слънчева активност от 11-годишния слънчев цикъл.
 
От друга страна, типично за най-ниското ниво на слънчева активност, почти не се наблюдават петна по Слънцето и слънчеви изригвания. Затова изригванията в този период рядко са причина за смущения на магнитосферата и за магнитни бури. 

Намалената активност на нашето светило и намаляване броя на петната по него се очаква да продължи. Според учените, този цикъл на намалена активност започва твърде рано, едва 9 години след максимума през 2009 г., който от своя страна беше по-слаб от очаквания. 

От 17. до 19. декември 2017, при пълно отсъствие на Слънчеви изригвания, на Земята се регистрираха смущения на магнитосферата и слаби магнитни бури, които отминаваха за час-два. Отново обяснението е в Слънчевия вятър. Той представлява потоци от плазма, чиято плътност, скорост и температура влияят на Земното магнитно поле.

Междувременно Слънцето е потънало в "сън" - почти пълно отсъствие на каквато и да е активност, като по този начин е достигнало своя минимум година и половина по-рано от очакваното според 11-годишния си цикъл.

Така отново смущенията на магнитосферата са свързани само и единствено със Слънчевия вятър. Той не би могъл да предизвика силна магнитна буря, влиянието му се бележи с не повече от слаба магнитна буря - до ниво на индекса Кр 5, а по-често 4.

ПРОГНОЗА:    Често проверявайте прогнозата - тя е достатъчно точна само за следващите 1-2 дни. 
За по-дълъг период учените определят вероятност за магнитни бури.

 

Последни магнитни бури 2018: ...26.-27. август 2018 - ниво 7  -  силна магнитна буря (G3) 

...05. юли 2018 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1) 

..
. 26. юни 2018 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1) 

...18. юни 2018 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)
 


...01. юни 2018 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1) 

... 05.-06.-07. май 2018 - до ниво 6  -  умерено силна магнитна буря (G2) 

... 20. април 2018 - ниво 6  -  умерено силна магнитна буря (G2) 

..
.11. април 2018 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1) 

... 19. март 2018 - ниво 6  -  умерено силна магнитна буря (G2)
 

... 27. февруари  2018 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)
 

... 19. януари  2018 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)
 

...14. януари  2018 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)

...
17. декември  2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1) 

... 
05. декември  2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1) 

... 
21. ноември  2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1) 


... 07. ноември  2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1) 

... 24.-25. октомври  2017 - ниво 5  -  слаби магнитни бури (G1) 


... 11. -15. октомври  2017 - ниво 7  -  до умерено силни магнитни бури (G2)

... 28.-29. септември 2017 - ниво 6  -  до умерено силна магнитна буря (G2)

... 27. септември 2017 - ниво 5  - слаба магнитна буря (G1)


...
 18. септември 2017 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1).

... 13.
-14.-15.-16. септември 2017 - ниво 6  -  до умерено силна магнитна буря (G2)

... 09. септември 2017 - ниво 7  -  силна магнитна буря (G3)

... 08. септември 2017 - ниво 8  -  много силна магнитна буря (G4)

... 05. септември 2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)

.. .02. септември 2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)


... 31. август 2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)

... 22.,23. август 2017 - ниво 6  -  до умерено силна магнитна буря (G2) 


... 17. -18.-19.-20. август 2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)

...16.-17. юли 2017 - ниво 6  -  умерено силна магнитна буря (G2)

...09. юли 2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)

... 02. юли 2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)

...16. юни 2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)

... 11. май 2017 - ниво 5  -  слаба магнитна буря (G1)

... 28. април 2017 - ниво 7  -  силна магнитна буря (G3)

...19.-23. април 2017 - ниво 6  - до умерена магнитна буря (G2)

... 04. април 2017 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

... 30.-31. март 2017 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

...
 27.-28. март 2017 - ниво 6 - до умерено силна магнитна буря (G2)

... 21-23. март 2017 - ниво 5 -слаба магнитна буря (G1) 

... 01.-02.-3.-04. март 2017 - ниво 5-6 -слаба до умерено силна магнитна буря (G1, G2). След това, като продължение, от 05. до 07. март 2017 имаше три дни смущенията на магнитосферата.  

... 24. февруари 2017 - ниво 5 -слаба магнитна буря (G1) 

 ... 01.-02. февруари 2017 - ниво 5 -слаба магнитна буря (G1)

... 21.-22. декември 2016 - ниво 6 -умерено силна магнитна буря (G2) 

... 09/10. декември 2016 - ниво 4 -краткотрайна и слаба магнитна буря (G1)

... 24.-25. ноември 2016 - до ниво 6 - до умерено силна магнитна буря (G2)

... 11. ноември 2016 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

... 29. октомври 2016 - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

... 25.-26. октомври 2016 - ниво 7 - до силна магнитна буря (G3)

... 13.-14. октомври 2016  - ниво 6 - умерено силна магнитна буря (G2)

... 03.-04. октомври 2016  - ниво 5 - слаба магнитна буря (G1)

... 27.-28.-29.-30. септември 2016  - ниво 6 - умерено силна магнитна буря (G2)

... 
25. септември 2016  - ниво 5 - магнитна буря  слаба (G1)

... 20. септември 2016  - ниво 6 - магнитна буря  слаба (G1)

... 
02.-03.-04.-05. септември 2016  - ниво 6 - магнитна буря умерена (G2) до слаба (G1)

... 24. август 2016  - ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 03. август 2016  - ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 20. юли 2016  - ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 12. юли 2016  - ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 07. юли 2016  - ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 15. юни 2016  - ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 05-06. юни 2016  - ниво 5-6 - магнитна буря слаба и умерено силна (G1, G2)

...08-09. май 2016  - ниво 7 - магнитна буря силна (G3)

... 02.-03. май 2016  - ниво 6 - магнитна буря умерена (G2) 

... 24. април 2016  - ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

...13. април 2016  - ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 08. април 2016  - ниво 5 - има магнитна буря слаба (G1)

... 02.-03. април 2016  - ниво 6 - магнитна буря умерена (G2)

... 15., 16., 17. март 2016  - ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 11. март 2016 -  ниво 6 - краткотрайна магнитна буря -  умерена (G2) 

... 06.-07. март 2016 -  ниво 6 - магнитна буря  умерена (G2)

...16.-17.-18. февруари 2016 -  ниво 6 - магнитна буря умерена (G2)

... 08. февруари 2016 -  ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 03. февруари 2016 -  ниво 5 - магнитна буря слаба (G1)

... 20-21. януари 2016 - ниво 5 - умерено силна магнитна буря (G2)

... 06. януари 2016 - ниво 5 - слаба и краткотрайна магнитна буря (G1)

... 31. декември 2015 - 01. януари 2016 - ниво 6 - умерено силна магнитна буря (G2)


 


Последиците от  сръхсилните магнитни бури са за оборудване и апаратине за хора и животни
-въздействие върху енергетични системи - нарушена стабилност на напрежението, изключване на защити и частично разрушаване на енергетични системи; 
-въздействие върху космически апарати: проблеми с повърхностно напрежение, проблеми с проследяването и ориентацията;
-въздействие върху обекти от Земята: полярните сияния могат да се виждат чак до тропиците, необходимост от защита на трубопроводите, спорадични високочестотни радиовълни, прекъсване на нискочестотната радионавигация.
 
Силните и свръхсилни магнитни бури не се отразяват сериозно върху хората и животните, според наблюдения на лекари.
 ========================================

 

 

Информация  за ГОЛЯМОТО СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ на 2014 г. четете ТУК


Информация  за ГОЛЯМОТО СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ на 13-14. май 2013 четете ТУК

====================================================

Oчакваното повишаване на слънчевата активност през 2012 НЕ СЕ СЛУЧИ. Точно обратно на очакванията: След ноември 2011 активността на нашето светило беше извънредно ниска и беше описана от астрономите като възможна "слънчева депресия".

Средносрочната прогноза затрудни учените: все още имаше вариант за предстоящ максимум в активността, но имаше и предположения за продължителна слънчева депресия - такава, която в миналото в течение на половин век от 1645 до 1715 година е довела до т. нар. "малък ледников период". Изригванията през 2013 и 2014 разколебаха предположенията за "малък ледников период", но Слънчевата активност през 2015 сложи край на подобна хипотеза. 

==========================================================

    ЛЕКАРЯТ за МАГНИТНИТЕ БУРИ 

==================================================================

 

ПРЕЗ 2012: ОБЯВЕНОТО ЗА 22. СЕПТЕМВРИ 2012 "СУПЕРИЗРИГВАНЕ" НЕ СЕ СЪСТОЯ.

Псевдоучени бяха заявили, че на 22. септември 2012 ще има срив на всички системи за комуникация и Интернет. Даже колите нямало да запалят. 

НИЩО ОТ ТОВА НЕ СЕ СБЪДНА! Слънцето от месеци преди септември се намираше и остана в състояние на уникално спокойствие, въпреки годината на очаквана максимална активност, което е аномалия в поредния 11-годишен цикъл.

 

 

 

================================================

 

 

 

 


Продукт на седмицата

 

Книги временно не предлагаме

 За неопределено време сайтът няма да продава книги.

Всичко за магнитните бури

Количка

Количката е празна.

Бърз достъп

                 

 Facebook стрийм - вижте тук

Търсете

Вход